Deponie


Pro potřeby našich vážených zákazníků jsme zřídili vlastní deponii, na které ukládáme
a prodáváme materiály související s naší činností.

Ukládáme:
  • zeminu (výkopová zemina, ornice a kamení)
  • stavební suť (cihly, kámen, tašky a beton)
  • kompostovatelné materiály (tráva, listí a větve)

Prodáváme :
  • zahradní zeminu (tříděnou, netříděnou)
  • kamenivo a drtě
  • kameny do zahrad

Aktuální informace Vám rádi sdělíme na tel.: 602 323 141 denně od 7:00 do 20:00 hod.